contact

Verslag van de diepvriesrit naar Néchin 24 maart 2013


Siberische toestanden aan ‘Ten Koetshuize’ deze morgen. Sportdirecteur ex-SG emeritus Jacques meet de temperatuur in thermometerhut , zoals Europees genormeerd één meter boven de grond uiteraard: min 2° is het verdict… door de gure Oostenwind is de gevoelstemperatuur liefst min 10°. Zo koud dat zelfs de vogels te voet gaan maar toch staan 13 flandriens aan de aftrap van deze Intergewestelijke rit naar de stede van Gerard Depardieu. Roger De Vlaeminck zei het al: in deze omstandigheden worden de heren van de knapen gescheiden. Respect voor de Champions in spe. Pantani heeft voor de zekerheid de nodige antigel ingeslagen want tot in de kleine uurtjes  heeft hij uitgebreid zijn verjaardag gevierd. Proficiat Wim.   De Fondateur is de architect van dienst en in deze diepvriestoestanden voelt hij zich als een Walrus op de Noordpool. Slechts onder stevige druk van het bestuur is hij akkoord om de rit wegens atmosferische omstandigheden wat in te korten. Als 13 vriesganzen trekken we ons op gang. Onderweg maken we kennis met nieuw lid Diederik , jong en beloftevol element , voorlopig nog als “Men in Black” maar eerlang te bewonderen in de clubkleuren. Marc beukt tegen de wind in richting Walenland waar hij ons alle hoeken van Pecq laat zien. De club-gps doet zijn naam alle eer aan. Hij is er opnieuw in geslaagd nieuwe baantjes te vinden en zo ons geografisch geheugen te vergroten. Na een goed uur komen we aan in Bailleul, tijd voor de pauze. Ex-SG Jacques heeft het lumineus idee gehad het traditioneel fruitsap te vervangen door hete koffie vergezeld door ovenverse rijsttaartjes. De inwendige Tinekesvriend wordt hiermee verwarmd en versterkt. Merci Jacques!!! Wat een flater van Di Rupo en co! Net de regering nog 2 miljard € zoekt laten ze de beste medewerker van FoD Financiën met pensioen gaan!!! Jacques weet het geld nochtans zitten. In ieder geval: in naam van de club een dikke proficiat aan ons oud-bestuurslid, geniet ervan!! De lus over de kasseien van Nechin wordt geschrapt wegens vervrozen , Gerard zit in Moskou ipv Nechin en we kiezen richting huiswaarts en een warm bad.  Medekopman Kevin meent  een binnenwegske te weten maar we komen op een stuk feodale kasseiweg waar zelfs een boer zijn koeien niet over zou laten strompelen. Iedereen houdt zijn hart vast, een lekke band in deze ijstoestanden is het laatste wat we willen meemaken. Gelukkig is Saint-Velo ons goedgezind en blijven we gespaard van enig materiaalpech. Marc heeft zijn origineel parcours teruggevonden en blijft maar draaien en keren rond Herseaux en Estaimpuis. De bewondering voor Marcs terreinkennis blijft groeien tot hij zich te pletter rijdt op een afgesloten stuk rurale weg. Er stonden nochtans genoeg borden met “ deviation” maar de Fondateur dacht dat een naam van een gehucht was…..De volgwagen moet rechtsomkeer maken, de fietsers moeten cyclo-crossen. Aan de volgende kerk worden we herenigd. Het bevrozen snot hangt ondertussen als stalagtieten aan de neuzen en een delegatie van de vakbond  komt aan het bestuur thermische kledij en electrisch verwarmde handschoenen vragen , op te nemen in budget 2014..In de familiale Wittevrongel fietsgangen vernemen we ondertussen dat de skatbewaarder de vorige rit gemist heeft wegens peinzen dat het startuur nog 8u30 was…. De oude dag komt niet alleen nietwaar, het succes van zijn Oostvlaams ploegske is hem naar het hoofd gestegen.  Om de hartslag wat op te trekken en de lichaamstemperatuur te verwarmen wordt het tempo in de finale olv van een beresterke Kevin opgedreven. De laatste hellingen worden in waaiervorm genomen waarbij de Fondateur waardig wordt uit de wind gezet. Als 13 diepvrieskroketten bollen we Heule binnen toeterend begeleid door jonggepensioneerde ex-SG . Mooie rit met een originele toets, dank aan Marc. 63km , 24,9 gemiddeld.

Herbeleef de rit op garmin http://connect.garmin.com/player/288791579

President

El Presidente des Amigos Tinekes,training tegen wind!


Verslag van de rit van 17 maart,Wortegem-PetegemDe aanhoudende winterse lentetoestanden in le plat pays zorgden voor doordeweekse onrust bij de wedstrijdjury. Het zou toch geen waar zijn zeker dat we voor de 2e opeenvolgende keer alle kiekens aan dek zouden moeten roepen  om te schrobben ipv te koersen? Gelukkig werd nog maar eens de oerdegelijkheid van meteo Tineke dik in de verf gezet  : daar waar de moral op vrijdag nog ondergesneeuwd leek,begon vanaf zaterdag  het tij te keren.
Het weze gezegd dat parcoursbouwer Dirk samen met Petra de sneeuwblazers had ingezet om het peloton alsnog in veilige wateren te loodsen. Van bestuurszijde stonden P en P pal. Pantani en Petra torsten de zware last van het kopmanschap,de president en de First lady genieten volop van het zonnige Tenerife terwijl de SB/PM van de ene indigestie naar de andere fietst. Troost u Willy,Red Philip weet wat het is om conditioneel achterop te raken ingevolge wekelijkse voetbalfeestjes. Gelukkig gaat het telkens maar over de korte roem van 1 seizoen.
Gezien de klimatologische omstandigheden vorige zondag de kalender volledig in de war stuurden,werd Dirk bereid gevonden de besparingswoede in dit land genegen te zijn : er werden enkele km’s soldaat gemaakt en  enkele hoogtemeters vlak getrokken.
We mochten ook voor de 1e keer neofiet Kevin in ons midden verwelkomen. Een echte Kerel trouwens die de juiste voetbal kleuren in het hart draagt!
Gegeseld door een tollende wind zette het 23-koppig peloton zich in gang, geëscorteerd door niemand minder dan de ex-MM Geert en met Dirk en Bjorn als prima gangmakers.
Een heerlijk golvend parcours ontrolde zich voor onze ogen en naarmate de hoogtemeters toenamen werd het landschap alsmaar witter. De resten  van de alles en iedereen overdonderende terroristische sneeuwaanval lagen als stille getuigen vastgevroren in de beken langs de weg. Het leken versteende golven,alsof de tijd éénsklaps was  stilgezet. Het pittig parcours en de prilheid van het seizoen leenden  zich niet echt tot ontsnappingspogingen,de groep bleef schouder aan schouder en compact.
Halfweg ontpopte onze sportdirecteur zich als een echte Franciscus van Heule door die arme Tinekesvrienden te voorzien van spijs en drank,waarvoor godvruchtige dank!
Na de hervatting kleurden de wolken  eerder zwart en leken de  hemelsluizen  opengedraaid te zullen worden. Primaveratoestanden spookten door ons hoofd,zouden we met bussen en auto’s over de resterende bergzones moeten geholpen worden? Niks van dat alles evenwel,als echte Flandriens werden er enkele tandjes bijgezet en bleven we nacht en  ontij voor.
Rambo was nog de dichtste getuige van een brokkenpiloot die bij een verwoede inhaalbeweging amper de signalisatieborden kon ontwijken. Het bleek om een ex-F1-piloot  te gaan wiens houdbaarheidsdatum al ver verstreken was. De peptalk van onze ex-champ bracht hem tot inkeer en deed hem braaf afdruipen.
Kevin zag inmiddels alle sterren van Philippe Gilbert’s trui en hing als een volleerd circusartiest tussen zijn kader. Hij haalde de meet puur op karakter,een nieuwe Flandrien werd zo aan onze selectie toegevoegd!
Conditiebevorderende rit waarvoor dank aan Dirk.23 renners,62 km tegen 24,7 gemiddeld.
Tot volgende zondag 8u voor een soixante- neuf onder begeleiding van clubgps Mark!
Red Philip

Verslag van de rit van 10 maart Avelgem

Rit afgelast ingevolge de weersomstandigheden!!!!

Waarnemers ter hoogte van "de gekroakte nekke" in Heestert meldden reeds om 7u23 overvloedige sneeuwval aldaar.

Alternatieven zoals lokale rondjes draaien bleken niet haalbaar wegens te weinig seingevers en te veel volk op Heule Platse voor kerk-en cafébezoek.

Het bestuur in crisismeeting bijeen nam weeral en zoals altijd de enige correcte beslissing: totale afgelasting van de rit. Parcoursbouwer Joost en de meeste Tinekesvrienden werden via het interne communicatiesysteem van de club ingelicht.

Voor alle zekerheid waren housekeeper Red Philippe , materiaalmeester Pantani & de President om 8u15 toch aanwezig aan "Ten Koetshuize" om eventuele troosteloze leden  te troosten. Niemand daagde op buiten één verdwaalde Streuvelsvriend: Johan, in burger maar toch op een statige herenfiets. Na een interessante uiteenzetting over de communicatie binnen onze Streuvelsconfraters (=nihil) en de planning (wordt bij hen direct voor de volledig eeuw vastgelegd) trokken we terug huis- en moederwaarts. Om 8u32 doken nog 2 kandidaatleden op, oa Diederik Dubois , die zich vruchteloos hadden aangeboden aan de start van de Verada-classic.

Nog te vermelden dat Wim door een arbeidsongeval zwaar werd getroffen aan het kusorgaan en eerder op Freddy Maertens gelijkt dan op Pantani. Da komt er van als ge uw lippen overal wil tussensteken. Spoedig herstel materiaalmeester!!!

President

PS: meteo Tineke was er weer boenk op. terwijl Frank Deboosere dinsdag laatst nog 12° beloofde voor zondag voorspelde onze eigen weerman op de weblog op D-5 sneeuw!!!!

Verslag van de eerste rit nieuw seizoen 3 maart 2013


Het was met een “terug naar school”gevoel dat menig Tinekesvriend ontwaakte op deze zondagmorgen. De  huiselijke sportdirectrices rukten in alle vroegte uit  met  chocoboterhammekes, bananen,sportdrank en versgestreken koerskledij want manlief moest er goed en gezond voorkomen. Hier en daar werd nog een buikrimpel weggestreken,een wal weggestift en wat geestrijk vocht uit de ogen geschept. Een strijdvaardige president stelde onmiddellijk de vraag van 1 miljoen : wie waren de tegenstanders in de cup van Zultse VV en FC Loppem in de ½ finales? De quizzers zijn op dit eigenste moment nog vloekend aan’t zoeken in hun  Winkler Prins. Hopelijk zijn ze er al uit tegen de kampioenenviering.

De plaatselijke,van de macht verdreven politieke oppergod, lelijke broer van de bloedmooie Angelina,had alles dat fietst  in Heule verenigd rond de kandidatuurstelling  van  Heule,dorp van de Ronde. Niemand minder dan onze eigen clubgps Mark kreeg de eer de openingsrit uit te tekenen langs Bellegem en Rekkem,respectievelijk ex-en toekomstig dorp van de Ronde. Maar eerst  moest de ongevallenverzekering van de club hernieuwd worden door tussenkomst van de plaatselijke herder. In deze pausloze wereld  dachten we even witte rook te ontwaren maar bij nader toezien bleek het de pastoorschouw te zijn die vuur had gevat. Ook hier staat de tijd niet stil : de pasters Munte van weleer zijn nu pasters Nicotine al was het maar om een rookgordijn op te hangen in de onderwereld van de Kerkfabriek.

Na de plichtplegingen trok de vrolijk tuffende caravaan zich onder massale persbelangstelling op gang. De  inmiddels  tot een éénmanszaak verworden  Streuvelsgezelschap  bedankte  voor de eer en verdween  met de  Noorderzon richting  hazenpad. Voor het eerst in de geschiedenis  werden  we trouwens  gegangmaakt door een derny met vierwielaandrijving. De gangmaker duldde niemand in zijn nabijheid,in zoverre zelfs dat het gaspedaal  systematisch werd ingedrukt toen een briefende president pogingen ondernam om dichterbij te komen. Gelukkig zijn de voorzittersbenen al in een vergevorderde  staat van conditie en zijn de reflexen nog up to date want een openzwaaiend portier in volle strijd ontwijken,simpel is het niet!

Mede door de politieke bemoeienissen was  de 1e rit al meteen een duchtige aaneenschakeling van bultruggen en omgekeerde voetholtes. Niemand van deze club kwam  in moeilijkheden hetgeen bewijst dat een Tinekesvriend  ook in  barre wintertijden  het sportlijf in ere houdt.

Ook het materiaal wordt gekoesterd,getuige daarvan slechts 1 lekke band voor Gerd,dan nog veroorzaakt door een alles verwoestende kuitkracht.

De rest van het Heulse peloton moest 4 keer voet aan de grond zetten…Bleek dat ze hun binnen-en buitenbanden in wrak invoeren vanuit het Duitse bedrijf Platte Aldi.

Sportdirecteur Jan zag dat het goed was en in een pittige finale brachten we nog met toeters en bellen een eresaluut aan onze rugsponsor.

58 km,23 Tinekesvrienden tegen 25,1 gemiddeld.

Tot volgende zondag om 8u30 voor de rit o.l.v. Joost!

 

Red Philip
NVDR: herbeleef de rit op garmin http://connect.garmin.com/player/280402138